Om coachning

Coachning består av en samling metoder för att lyssna och locka fram klientens egen kunskap om sin situation. Tillsammans med coachen avtäcker klienten vad som hindrar henne eller honom att sträva mot sina mål i skilda situationer. Syftet är att klienten ska finna sina egna lösningar utifrån inre kapaciteter och kunskaper. Lösningarna anpassas till klientens tillvaro.

Närliggande roller som skiljer sig från coachen

  • Mentorn hjälper nybörjare att utvecklas genom att introducera en specifik arena eller kompetens. Mentorn går före och visar vägen utifrån egna erfarenheter inom ett specifikt område eller roll.
  • Rådgivaren eller konsulten arbetar med informationsöverföring i relation till en specifik uppgift som ska lösas. Hon eller han äger andra eller djupare kunskaper än klienten inom ett avgränsat fält och kan ge expertråd.
  • Psykoterapeuten har en psykologisk kompetens och kan ställa diagnos, behandla och vägleda den person som behöver behandling. Terapeuten erbjuder djupare bearbetning av ofta omedvetna processer som kräver längre tid.

Coachningen är lösnings- och målinriktad medan till exempel psykoterapi är mer inriktad på att förstå bakgrunden till att någon mår eller agerar som den gör. Om klienten önskar gå på djupet och lösa en underliggande problematik är det på sikt mer hållbart att vända sig till en professionell terapeut. Inom coachningen söker klient och coach en väg förbi låsningar och problem; inte för att förtränga problemen utan för att hjälpa klienten agera som den önskar trots inre hinder.

Coachningen är ingen quick-fix och inget mirakelpiller

Du får ut mest av min coachning om du är aktiv i coachsamtalen så väl som mellan dem. Genom att omsätta de insikter du får i coachsamtalen till din vardag och reflektera kan du återkoppla till mig när vi ses igen. Då skapas en coachningprocess där vi gemensamt kan korrigera det som kanske inte fungerar och stärka vad som verkar vara din väg.

Jag kommer leda dig till reflektion genom att ställa öppna och kraftfulla frågor. Även om jag emellanåt summerar och ger ett övergripande perspektiv på hur de enskilda aspekter du tar upp verkar hänga samman kommer jag alltid be dig ta ställning. Tillsammans hjälper jag dig förstå vad som är kärnan i din önskade utveckling och den mest framkomliga vägen för dig. Det är fritt att pröva sig fram och pröva nya tankebanor.