Vad jag erbjuder

Det är bra att som klient tänka igenom i förväg vad du önskar ha coachningen till. Antal gånger du önskar träffas beror på hur klar du är över vad du vill reda ut, vilken typ av problem du vill diskutera samt vad du önskar uppnå. En del personer har konkreta mål där coach och klient ganska omgående kan sätta upp en handlingsplan. För andra är önskemålet att vara i ett coachande samtal, få prata av sig och reflektera tillsammans med någon.

Jag erbjuder att ses enstaka timmar eller i en flergångsprocess. Har vi setts tre-till fem tillfällen inom ett halvår reducerar jag priset enligt nedan. Vi kan antingen träffas digitalt i zoom eller komma överens om en plats att träffas (företrädesvis Göteborg). Det finns även möjlighet att genomföra coachning via telefon, något jag har positiv erfarenhet av.

Betalning sker antingen mot faktura eller med Swish till mitt företagskonto.

Priser inklusive moms

Träffa mig för en kostnadsfri session (30-60 min) och se om coachning är något för dig!

Därefter gäller 1200 kr för enstaka session (60 min).

Kontakt

Välkommen att kontakta mig för frågor eller för att boka tid. Du gör det via e-post till gabriella@culmencoaching.com

Senast uppdaterad: 2024-04-11