Sagt av tidigare klienter

”Gabriella är en nyfiken och skarp lyssnare som inte bara speglar dig utan kommer med egna tankar och analyser. Hon är öppen och bejakande. Hon håller ihop den långsiktiga processen och påminner dig om vad du tänkte i tidigare sessioner. På det sättet får du syn på din egen tankeprocess.” 

Kristina, 49

”När tillvaron inte går ihop och man behöver prioritera mellan ”måste” och ”vilja” kan man behöva hjälp utifrån. Av någon neutral och konstruktiv. Den hjälpen fick jag genom coachning och samtal som stärkte mig att våga ta nya steg i livspusslet.”

Krister, 61

”In my process of pondering professional alternatives and coming to make a decision that felt right for me I found Gabriella particularly helpful because she was both, open-minded and persistent, in helping me realize my options from varying perspectives.”

Eric

”Jag uppskattade den dedikerade tiden för mig, att provtrycka olika aspekter i mitt liv genom coachningen. Gabriella har en innerlig vilja att hjälpa mig att hitta lösningar inifrån mig.”

Sara, 47

”Jag är impad över att Gabriella med så enkla medel lockade fram lösningar hos mig själv.”

Marja