Etik och integritetspolicy

Tystnadsplikt och konfidentialitet är en självklarhet, såvida det inte strider emot lagen. Som coach och klient bör vi sträva efter att vara så ärliga som möjligt med varandra, och det som då händer hålls privat. Den coachning jag ger inom mitt företag Culmen Coaching AB innebär att arbeta utifrån principen att såväl klient som coach följer den etik och konfidentialitet som International Coaching Federation (ICF) förordar. Se: www.icfsverige.se

Integritetspolicy

Behandling och skydd av kunders personuppgifter inom Culmen Coaching AB (organisationsnummer 559365-5391) följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Du kan läsa mer om GDPR och personuppgifter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: https://www.imy.se/

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen är till för att skydda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt enskildas rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har bland annat till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter, så att det fria flödet inom EU och EES inte hindras

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen.

Exempel på personuppgifter är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt personnummer, ditt id-kortnummer, ditt telefonnummer, din IP-adress när du surfar på nätet, ett foto av dig.

Exempel på uppgifter som inte räknas som personuppgifter är organisationsnummer (utom vid enskild firma, då anses det vara en personuppgift), e-postadresser som info@företag.se

Kategorier av personuppgifter Culmen Coaching AB samlar in

Namn, e-postadress och telefonnummer för kunder/klienter hos Culmen Coaching AB sparas i ett register. Endast jag (Gabriella Olshammar) som firmatecknare av Culmen Coaching AB har tillgång till detta register.  

Överföring av personuppgifter till tredje part

Det enda undantag då din personliga information kan överföras till tredje part, är om jag som coach inom Culmen Coaching AB – med ditt samtycke – önskar dela ditt namn och kontaktuppgifter med International Coaching Federation (ICF). Syftet vore för att ICF ska kunna göra stickprov på några av mina klienter.

Inför det första coachsamtalet (inför att relationen mellan kund/klient och coach inleds) kommer kunden motta ett enkelt avtal att ta ställning till. Avtalet innehåller bland annat en förfrågan om samtycke till överföring av personuppgift enligt ovan.

Som kund/klient kan du när som helst meddela om du inte vill att dina personuppgifter delas med tredje part (ICF) eller om du önskar att dina uppgifter stryks ur Culmen Coaching AB:s register.

Besök på denna webbplats och cookies

Denna webbplats använder i dagsläget inga kakor/cookies. Därmed samlas ingen information automatiskt in från webbplatsens besökare.

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om besökaren tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen besökarens webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Ändringar i integritetspolicyn

Culmen Coaching AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy, exempelvis om cookies skulle införas för att möjliggöra insamling av information om besökarna på webbplatsen. Besökaren kommer uppmärksammas på eventuell cookie-användning.

Senast uppdaterad: 2022-10-01