Om mig

Jag är mycket intresserad av andra människors förutsättningar att leva sina liv; deras förutsättningar att vara verksamma i sina arbeten och andra aktiviteter de engagerar sig i. Jag drivs av att förstå vad det är andra personer vill, varför, och hur. En person som talar om ett dilemma eller önskan de har med sin tillvaro väcker snabbt mitt intresse . Jag lyssnar gärna i sådana situationer och älskar att kunna bidra till reflektioner och insikter.

Foto: Anette Andersson

Vid sidan om coachningen är jag verksam vid Göteborgs universitet. Jag har lång erfarenhet från olika roller inom högskolevärlden som student, doktorand, postdoktor, lärare, forskare, forskningsrådgivare, konferensredaktör, handläggare. Idag är jag verksam som handläggare för forskarutbildningen. Det är ett arbete som handlar om att säkerställa en god utbildning för doktorander vilket förstås är värdefullt. Men, uppgifterna handlar alltmer om administration.

Jag har länge saknat att oftare möta andra människor på tu man hand och tillsammans lösa problem. Våren 2021 bestämde jag mig för att förändra mitt arbetsliv i en mer positiv riktning och började med att se tillbaka på mina tidigare roller. Jag ville förstå vad som utgjort den mest värdefulla kärnan för mig. Det blev uppenbart att jag som lärare trivts bäst i personliga möten med uppsatsskrivande studenter. Som forskare upplevde jag i sin tur mest fascination i mötet med intervjupersoner. Och som forskningsrådgivare kändes mitt arbete som mest värdefullt i enskilda samtal med anslagssökande forskare. Kort och gott insåg jag att det är i möten ansikte mot ansikte jag trivs som bäst och tror jag kan göra mest nytta.

Jag är medlem i the International Coaching Federation, ICF.

Coachutbildning

 • 8 april 2024: Diplomerad Professionell Coach vid Gothia Akademi, Göteborg. Utbildad inom ”Katalyserande coachning”® .
 • September 2022: Påbyggnadsutbildning i ACT-baserad coachning (Acceptance and Commitment Training), Akademi Coachstjärnan.
 • April-juli 2022: Onlinekurs i positiv psykologi, Penn University, USA.
 • Februari 2022: Diplomerad coach från Akademi Coachstjärnan, Stockholm.

Tidigare handledning, rådgivning, mentoring och coachning

 • Coachning från december 2021.
 • Mentor för doktorander inom klimat- och miljövetenskap, GU: en 2012 och två 2021-2023.
 • Forskningsrådgivare vid Naturvetenskapliga fakulteten, GU: 2010-2014 och deltid som forskningsrådgivare inom utbildningsvetenskap och konstnärlig forskning 2012.
 • Handledare för uppsatsskrivande studenter vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet (GU): av och till 2005-2017.

Tillfällen då jag själv fått hjälp av coachning

 • Vintern 2021-22: I samband med min utbildning till diplomerad coach gav jag coachning till en kurskollega (6 tillfällen) och en annan kurskollega coachade mig (6 tillfällen). Vi övade aktivt på det vi lärt oss i utbildningen. Tack vare den coachning jag fick kunde jag reflektera över steg jag behöver ta för att bli företagare och finna egna klienter, samt inte minst peppa mig själv till att våga och kunna. Det är en resa som fortgår.
 • Våren 2021 (2 tillfällen): Efter insikten att jag ville bli coach sökte jag upp en egen coach för hjälp att tänka igenom idén och för råd om bra coachutbildare i landet. Jag har nu diplomerat mig hos den ena (Akademi Coachstjärnan) och vidareutbildar mig hos den andra (Gothia Akademi).
 • 2017 (3 coachtillfällen): En arbetssituation oroade mig eftersom jag under kommande halvår skulle samarbeta med en person som jag tidigare hamnat i konflikt med. Jag sökte då en coach via företagshälsan och fick verktyg att hantera samarbetet utan att hamna i nya konflikter och utan att ta ut mig.
 • 2015 (3 coachtillfällen). Jag tog stöd av en coach för att realisera en bokidé vid sidan om jobbet. Coachen hjälpte mig först att reda ut vilken, av två idéer, jag trodde mest på och kände mest för. Sedan stöttade hon mig att komma i gång och verkligen göra det som behövdes: att involvera två kunniga personer som redaktörer vid sidan om mig själv och att bjuda in kompetenta och namnkunniga författare. Resultatet blev en antologi om höga hus: https://arenabok.se/butik/hus-mot-himlen-hallbar-hybris/

Min professionella bakgrund

Under många år var jag doktorand och sedan senior forskare med intresse för återbruk av gamla industriområden. Jag lämnade forskningen 2010, men gjorde ett kort återbesök i ett mindre projekt 2015-2017 om ett område i Göteborg som heter Ringön. Vill du veta mer kan du besöka denna hemsida, som dokumentärfilmaren Kristina Meiton skapat: https://www.platsringon.se/content/pages/mellan-film-och-forskning.html

På LinkedIn kan du läsa mer om min akademiska bakgrund:
https://www.linkedin.com/in/gabriella-olshammar/

Här syns mina publiceringar som listas i en databas vid Göteborgs universitet:
https://gu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,Gabriella%20Olshammar&tab=default_tab&search_scope=46GUB_GUP_MODS&vid=46GUB_GUP_MODS&lang=en_US&offset=0