Visionen bakom
Culmen Coaching

Som coach önskar jag vara som en vägvisare efter vindlande stigar för den som söker transformation; av sig själv, av sin tillvaro, i större eller mindre omfattning.

Namnet Culmen Coaching växte fram i samtal med min vän Henrik. Culmen (som är den latinska formen för kulmen) handlar både om vägvisandet som jag önskar ge och den transformation jag hoppas stötta klienten till.

Kulmination är ett begrepp inom observationsastronomin för situationen där en himlakropp passerar meridianen för en ort, också kallat meridianpassage. Passagerna har använts historiskt för tidtagning och navigering. Kulmination/kulmen alltså som en riktpunkt för vägledning.

Kulmen som transformation är inspirerat av gamla hjältemyter. Återkommande beskrivs i myterna att hjälten når en fas – kulmen – där hon eller han genomgår en transformation och träder vidare med nya insikter eller förmågor. Inspiration till det har jag funnit i en blogg av coachen Bengt Kallenberg (www.kallenbergcoach.se). Han har i sin tur baserat resonemanget på litteraturprofessorn Joseph Campbell som i boken The Hero with a Thousand Faces beskriver ”monomyten” som en genom tider och kulturer återkommande struktur på hjältens resa i sju faser. Campbells teori har både omfamnats och kritiserats. Bland dem som inspirerats av monomyten finns George Lucas som uttalat att teorin om hjälteresan färgat rymdeposet Stjärnornas krig.

Den gröna loggan växte fram när jag i datorn följde ett skissarbete av formgivaren Tomas Nyqvist. Vi stannade upp då denna figur framträdde; som ett vägskäl mellan stigar i skogen och samtidigt en enkel kugghjulsform. Loggan gestaltar för mig en känsla av att vandra i lugn och ro, av att nå insikter som fogar i varandra och leder mot önskad förändring.

Fotografierna för den här hemsidan är också valda eftersom de fångar vandring efter slingrande vägar och stigar, lugn och ro. Utsikter, framåtblickar, insikter. Om inget annat anges är de tagna av mig i Australien 2004, Göteborg 2004, Bollnäs 2008, Kap Verde 2010, USA 2016 och Vålådalen 2019.